สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางอรพินท์  จันทรจิตร   เลขสมาชิก ช.พ.ค. 563918/ช.พ.ส. 367943  ณ วัดเทพชุมนุม  ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562

67018704_2313351012316550_4145953315470966784_n 67050842_2313350998983218_4006619250629279744_n 67169136_2313350922316559_3696181904987389952_n 67176805_2313351022316549_1759150104008196096_n 67266498_2313350915649893_3013241118050484224_n