สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายโอภาศ  เขมะวนิช   เลขสมาชิก ช.พ.ค. 452223/ช.พ.ส. 286432  ณ วัดท่าเคียน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562

67349343_2313353388982979_366030427363737600_n 67427025_2313353365649648_4115624249291440128_n 67483366_2313353485649636_1099576052285440_n 67609144_2313353378982980_7743853483823988736_n