สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา วางหรีดเคารพศพและมอบเงินศาสนพิธี

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นายเศรษฐพงศ์ ดำคง เลขสมาชิก ช.พ.ค.1098507 เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ถึงแก่กรรม มีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

67679500_2326460567672261_4393759558216974336_n 67718994_2326460554338929_822968574896242688_n 67808723_2326460547672263_7377221322952146944_n 68748710_2326460631005588_1856184217067585536_n