สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 60

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  ทางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงาน สกสค.จังหวัด เพื่อจัดซื้อน้ำดื่มสะอาดนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย  ทั้งนี้สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้จัดซื้อน้ำดื่มสะอาดและได้มอบให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด เช่น สพป.สงขลา เขต 1 ,สพป.สงขลา เขต 2 , สพป.สงขลา เขต 3 สพม.เขต 16 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยทุกหน่วย เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

15977932_956272611183394_6692587174133317425_n 16003317_956669947810327_7352356516939896780_n  16114083_956263871184268_2876167934089874298_n 16114298_956272604516728_7298728172796001612_n 16114722_956263901184265_6057669287484263499_n 16174773_956669937810328_9086162960881838682_n 16113917_956263911184264_4440969637979019262_n S__74850337 S__74850338 S__74850339 S__74850340 S__74850341