สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา วางหรีดเคารพศพและมอบเงินศาสนพิธี จำนวน 3 ราย

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาท#สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 3 ราย  คือ
1. นายอารมณ์ จิตภักดี อายุ 76 ปี เลขสมาชิก ช.พ.ค.170979 ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 22-23 หมู่ที่ 5 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 256269307396_2341926549458996_7188416123988082688_n 69314663_2341926559458995_8342085030213844992_n 69545182_2341926479459003_6105208325211684864_n 69878682_2341926489459002_7505592303382167552_n

2. นายเฉี้ยง พรหมเทพ อายุ 81 ปี เลขสมาชิก ช.พ.ค.112828 ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล วัดวารีป่าโมกข์(ปากบาง) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562

621509 69264346_2341938499457801_955718248714731520_n

3. นางจิตติมา โชติวานิช อายุ 67 ปี เลขสมาชิก ช.พ.ค.332257 ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562

69559067_2341915199460131_5257344857147441152_n 69906184_2341915189460132_7912082804437942272_n