สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา วางหรีดเคารพศพและมอบเงินศาสนพิธี

วันที่ 2 กันยายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาท#สมาชิก ช.พ.ค. นางสาวสุมาลี  วิริยกิจโกศล อายุ 79 ปี เลขสมาชิก ช.พ.ค.369376 ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเลียบ  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มีกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562

625236 625237 625238 625239 S__16171019