สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดสงขลา

วันที่ 3 กันยายน 2562  เวลา 13.30 น.  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ สกสค. ประจำจังหวัดสงขลา  ครั้งที่ 1/2562  โดยมีระเบียบวาระในการประชุมชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ และเพื่อเข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจงาน หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการเรียนการสอน มีเกียรติศักดิ์ศรีในการประกอบวิชาชีพอย่างมั่นคง ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว  โดยมีตัวแทนร่วมประชุมนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 ,2 , 3 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ผู้แทนละ 1 คน
โดยมีนายคนึง ย้อยเสริฐสุด  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะหนู ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

69336628_1675020919308556_8235966992603938816_n 69545263_1675022412641740_6206244218214547456_n 69580277_1675020852641896_3440832926575493120_n 69815012_1675140125963302_6175895901991600128_n 69960744_1675020589308589_7101841510424903680_n 70295618_1675021302641851_6525840053334179840_n 69525272_1675020669308581_9168688358623281152_n 69719672_1675021319308516_5458414683117584384_n