สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 16 กันยายน 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางสาวพรทิพย์ คงเกิด อายุ 40 ปี (คุณครูโรงเรียนบ้านคูนายสังข์) เลขสมาชิก ช.พ.ค.1199267 ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมหัตตมังคลาราม(วัดหาดใหญ่ใน) ศาลา 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีกำหนดฌาปนกิจศพ  ในวันอังคาร ที่ 17 กันยายน  2562

70154255_2356231001361884_6955639986150440960_n 70398074_2356230894695228_1213625382662569984_n 70891087_2356230968028554_6963672146224611328_n 71108236_2356230864695231_2327460004816224256_n