สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 18 ตุลาคม 2562  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  มอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้แก่
ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. นายเฉลิม ขุนพิทักษ์  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 254617 และสมาชิก ช.พ.ส. 76784
ณ วัดสระเกษ  ศาลา 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562

72414972_2383233848661599_569962063057649664_n

659126

72413990_2383233871994930_4627353908799340544_n 73306919_2383233945328256_7242104057001672704_n 73458805_2383233958661588_5308255453854040064_n 74589969_2383233861994931_5344433595475820544_n