สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา มอบพวงหรีดให้แก่ทายาท สมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2563  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ มอบพวงหรีดให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. นางโยษิตา  โอทาตพงษ์  เลขสมาชิก ช.พ.ค. 1051232
ณ วัดหิ้นเกลี้ยง  ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และทำการฌาปนกิจศพ วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

738537

 

738538