สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจัดงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและพัฒนาการของการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวรโดยรอบหอประชุมคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน

S__4849688 S__4849690 S__79781926 S__79781938 S__7981481851794182_1506242369519746_3092114095042723840_n 52029273_1507621652715151_3917484471485464576_n 52126882_1506243116186338_2629396089760907264_n 52598737_1507621522715164_7234473828556996608_n S__79781938 สกสค.เดินหน้า_๑๙๐๒๑๔_0003 สกสค.เดินหน้า_๑๙๐๒๑๔_0017 สกสค.เดินหน้า_๑๙๐๒๑๔_0025 สกสค.เดินหน้า_๑๙๐๒๑๔_0030 สกสค.เดินหน้า_๑๙๐๒๑๔_0031