สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลามอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่ 21  มีนาคม  2562 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้
นางเงาแข  กิมาคมตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วยนางเจตนิพิฐ  ขุนแก้ว  ร่วมมอบพวงหรีดและเงินศาสนพิธีแสดงความเสียใจกับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. คือ  นางจำรวย  ทองสินธุ์  เลขสมาชิกช.พ.ค. 691766  อายุ 63 ปี   อดีตครูบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16   เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ สำนักสงฆ์บ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  โดยกำหนดฌาปนกิจศพ วันจันทร์  ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ วัดลำไพล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

506059 506211 506216506257 timeline_20190321_154028 timeline_20190321_154032 timeline_20190321_154036