เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ ช.พ.ส. เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ ช.พ.ส. เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค./ชพส.ที่อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึง 31 ธันวาคม 2561) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ ช.พ.ค.กรณีพิเศษ ค่าสมัคร 100 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000 บาท ช.พ.ส.กรณีพิเศษค่าสมัคร 100 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 074-337336-7 หรือ เบอร์มือถือ สำนักงาน 098-9903024
ดาวน์โหลด2
8

88

888

8888