เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครู กศน.มายอและเยี่ยมคุณครูที่ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวสุณิสา บุญเย็น ครู กศน.มายอ กรณีถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดญาโณทัย(มะรวด) อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี  และวันเดียวกันนายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชฯได้ไปเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจคุณครูชฎพร ศรีเส้ง กรณีถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ อ.มายอ และคุณครูวัลยา พรหมนุกูล กรณีถูกเสก็ดระเบิดในตลาดโต้รุ่งปัตตานี ณ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งนายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้เดินทางไปพร้อมคณะด้วย

14907090_903790786431577_139105754769367046_n 14947531_903791033098219_5683671681832538816_n

14956505_903790933098229_2017589240836846685_n 14980817_903790983098224_6461777695760787088_n

14632858_903102993167023_4387613467805174679_n  14938159_903102996500356_8199730526082732889_n