เสมายามเช้า ครั้งที่ 10 สกสค.สงขลาเป็นเจ้าภาพ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2559) สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสมายามเช้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10  ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โดยมีนายคนึง ย้อยเสริฐสุด  ผอ.สนง.สกสค.จ.สงขลา เป็นประธานจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม “เสมายามเช้า” ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสงขลา และตัวแทนบุคลากรของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมแบบไม่เป็นทางการของศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา เพื่อ หารือ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้นำข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนาภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผลตลอดจนการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.สกสค.สงขลา ได้มอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 11 ให้กับ สำนักงาน สพม.16 ต่อไป

15590475_1780310472219653_516408783657070020_n 15439817_934269946716994_93592788753262579_n 15442290_934269870050335_4166037031557912124_n 15541381_934270050050317_6917132873036418402_n 15541632_934269863383669_2942647644798137869_n 15541977_934270090050313_8363651293700996802_n 15578472_934269816717007_7975427156756066687_n 15578688_934269740050348_7886159053308532243_n 15578828_934269800050342_868476885941032731_n 15590206_934269710050351_665874879867103561_n 15590220_934269616717027_6211854995492873872_n