แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดหนองคาย

326BY4mT9bm3_1618969609