แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา กำหนดหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี พ.ศ. 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา กำหนดหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี(วันรายอปอซอ) พ.ศ. 2561 จำนวน 1 วัน ตรงกับวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 จะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

S__60416091