แจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ขอแจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562  และจะเปิดทำการปกติ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

หนังสือปิด สนง.