แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา

ประเมินความพึงพอใจในการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสอบถาม  ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561   โดยสมาชิกสแกน QR  CODE เข้าไปตอบแบบสอบถามแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักติดตามและประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

QR-ประเมิน-ผอ

**หมายเหตุ  ระยะเวลาในการประเมิน  ระหว่างวันที่  15 – 26  มกราคม  2561

Untitled89