โครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.otep.go.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-337336,074-337337

40-75-pic