โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” จังหวัดสงขลา

วันที่ 31 มีนาคม 2561  นายคนึง  ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” และสมัชชาครูแห่งชาติ โดยนายปรีดา  บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ซึ่งเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่สมรส บิดา มารดา บุตร และข้าราชการทุกหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ณ โรงแรมทีอาร์ ร็อคฮิลล์ หาดใหญ่  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

239054 241259 241260 241261 241262 26229400_1250277941782858_6689705923442708282_n 29573105_1250277938449525_2528430111973954375_n 29683085_1250277981782854_6641836083247367038_n 29694948_1250277351782917_365812589562399902_n