ไดอารี่ สกสค. ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ได้มอบไดอารี่ สกสค. ประจำปี 2560 ให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา จำนวน 2,005 เล่ม เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ และทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลาได้จัดสรรให้หน่วยหักแต่ละสังกัดนำไปส่งมอบให้แก่สมาชิกในสังกัดตามตารางที่แนบ   Untitled1 Untitled