12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

LQ0eFiDoWo_1627793898