ผอ.สกสค.สงขลา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

27 มกราคม 2560 นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมีดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานและตอบข้อซักถามทุกประเด็น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

16174940_962372710573384_5423073935232798991_n  16299317_962372720573383_7980163798091705036_n 16299552_962749233869065_2213244437379935445_n  16406769_962750067202315_1199714341988609050_n 16195748_962749983868990_7769848621256057773_n

16387236_962749993868989_4279357999248430618_n 16388367_962750023868986_8904931318516376404_n