ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จัดสวัสดิการโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  www.otep.go.th  v6Y2kBJ4Dt_1486095972

 

ไฟล์แนบ (ประกัน)
pakan