ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2561  นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”  โดยนายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลาร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร และ สมัชชาครูแห่งชาติ โดยนายปรีดา บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา และ นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ เปิดโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทย..ไร้ต้อกระจก” รักษาต้อกระจก ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายตรงได้ ไม่เสียเงินเพิ่ม ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

27657620_1217860191691300_7798389030542399463_n 27657715_1217860048357981_2335413155547278994_n 27750456_1217860125024640_4828030977852083129_n 27750803_1217860148357971_577928891583409903_n 27751524_1217860028357983_6489387271162953452_n 27751645_1217860035024649_5382148543310674603_n 27971895_1217860178357968_6440355140476110089_n 27973606_1217860071691312_2240375908832157116_n